Over Alvero Kantoormeubelverhuur B.V.

Alvero Kantoormeubelverhuur B.V. (hierna: “Alvero”, “wij”, “ons”) is gevestigd aan de Mechanisatieweg 8, 4906 AE, te Oosterhout en staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder nummer: 20050223. Vragen over deze Privacy Policy kunnen worden gesteld aan Saskia Bos, de Functionaris voor de Gegevensbescherming van Alvero, aan de hand van de onder punt 14 genoemde contactgegevens.

Deze Privacy Policy

Dit is een document waarin wij uitleggen hoe Alvero met uw persoonsgegevens omgaat (hierna: ‘’Privacy Policy’’). Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze leverancier bent, klant bij ons bent of wanneer u onze website www.alvero.nl (hierna: ‘’Website’’) bezoekt.

Voor Alvero is de privacy van klanten, leveranciers en websitebezoekers uiterst belangrijk. Bij de verwerking van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet- en regelgeving daaraan stelt, zoals de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Lees deze Privacy Policy aandachtig door zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Deze Privacy Policy is te raadplegen, downloaden en printen via onze Website.

Wat zijn persoonsgegevens?

Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld waarmee een natuurlijk persoon direct of indirect geïdentificeerd kan worden (hierna: “Persoonsgegevens”). Zo zijn voor- en achternamen, (mobiele) telefoonnummers, (e-mail)adressen en een geboortedatum bijvoorbeeld Persoonsgegevens. Persoonsgegevens hebben betrekking op een persoon, de betrokkene (hierna: “Betrokkene”). Onder meer het verzamelen, opslaan, gebruiken, bewerken, raadplegen en doorzenden van Persoonsgegevens wordt “verwerken” genoemd.

Hoe verkrijgt Alvero Persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken de Persoonsgegevens van onze klanten, websitebezoekers en leveranciers op basis van de Persoonsgegevens die jullie aan ons verstrekken. Dat zal veelal zo zijn wanneer u een overeenkomst met ons sluit voor het leveren of huren van onze kantoormeubelen, of uw gegevens doorgeeft bij een verzoek om contact met u op te nemen, bijvoorbeeld via het contactformulier op onze Website, of onze nieuwsbrief te ontvangen.

Is het verplicht om Persoonsgegevens te verstrekken?

U hebt altijd zelf de keuze of u Persoonsgegevens aan ons wenst te verstrekken, maar wij wijzen er u wel op dat wij zonder uw Persoonsgegevens geen uitvoering kunnen geven aan een eventuele overeenkomst. Immers, wij hebben bepaalde gegevens nodig voor de onder 6. genoemde doeleinden.

Welke (categorieën van) Persoonsgegevens verwerkt Alvero en voor welk doel gebruikt zij die Persoonsgegevens?

Om u een indruk te geven van de Persoonsgegevens die Alvero verwerkt, vindt u hieronder een schema met voorbeelden van (categorieën van) Persoonsgegevens die wij verwerken en redenen waarom wij die Persoonsgegevens verwerken.

Alvero kan onder andere de volgende (Persoons)gegevens van klanten, websitebezoekers en leveranciers verwerken:

Persoonsgegevens

 1. NAWTE-gegevens (Naam, Adres, Woonplaats, Telefoon, E-mail).
 2. Financiële gegevens, waaronder bankrekeningnummer en mogelijke betalingsachterstanden.

Doel van het gebruik

1. 

 • Om offertes op te kunnen stellen of op te kunnen vragen en een overeenkomst met u aan te gaan;
 • Om de overeenkomst die u met ons heeft, of wij met u hebben gesloten uit te kunnen voeren (o.a. het bestellen, leveren en/of ophalen van goederen);
 • Om u onze nieuwsbrief toe te kunnen sturen;
 • Om contact met u op te kunnen nemen.

2.
Om de door u verschuldigde betalingen te kunnen factureren en/of betalingsherinneringen te versturen;
Om uw facturen te kunnen voldoen.

Wat is de wettelijke grondslag van de verwerking?

Om Persoonsgegevens te mogen verwerken dient er een wettelijke grondslag te zijn. Alvero verwerkt Persoonsgegevens:

 • op basis van expliciete toestemming, bijvoorbeeld wanneer u expliciete toestemming geeft voor het ontvangen van onze nieuwsbrieven;
 • in het kader van het aangaan en de uitvoering van de overeenkomst; dan wel
 • op grond van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld wanneer wij financiële gegevens dienen te verstrekken aan de Belastingdienst.

Delen we uw Persoonsgegevens met derden?

Wij kunnen onder meer de volgende derde partijen inschakelen bij de uitoefening van onze activiteiten, in het bijzonder voor bovengenoemde doeleinden, bijvoorbeeld een systeembeheerder, IT-leverancier, externe transporteurs en het financiële administratiekantoor.

Voor zover deze derden daarbij uw Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons op basis van een verwerkersovereenkomst, om te verzekeren dat uw Persoonsgegevens in overeenstemming met deze Privacy Policy worden verwerkt. Alleen als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, verstrekken wij uw Persoonsgegevens aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en/of opsporingsinstanties. Uw Persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de Europese Economische Ruimte.

Het gebruik van de Website door minderjarigen

Als u jonger bent dan 16 jaar mag u via de Website alleen Persoonsgegevens aan ons verstrekken als u daarvoor toestemming hebt verkregen van uw ouder(s) of uw wettelijke vertegenwoordiger(s) die deze Privacy Policy heeft of hebben gelezen.

Hoe worden de Persoonsgegevens beveiligd?

Wij doen ons uiterste best om te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van Persoonsgegevens te hanteren dat gezien de stand van de techniek voldoende behoort te zijn om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking en/of verlies van Persoonsgegevens te voorkomen.

Hoe lang worden de Persoonsgegevens bewaard?

Wij bewaren uw Persoonsgegevens of andere data die u aan ons verstrekt niet langer dan noodzakelijk voor het bereiken van de bovenstaande doeleinden en/of het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Dit brengt mee dat wij uw gegevens in principe bewaren zolang de zakelijke- of klantrelatie duurt en financiële verplichtingen zijn afgewikkeld of zoveel langer als nodig is conform de (wettelijke) bewaartermijnen.

Links naar websites van anderen

Onze Website kan links naar websites van derden en naar social media platformen bevatten. Zodra u een link hebt gebruikt om onze Website te verlaten, moet u er rekening mee houden dat wij geen controle meer hebben over de wijze waarop de website die u bezoekt omgaat met uw Persoonsgegevens en uw privacy. Wij zijn niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de inhoud van deze websites en ook niet voor de wijze waarop deze websites met uw Persoonsgegevens en privacy omgaan. Wij raden u aan vooraf de Privacy Policy van de desbetreffende website of het desbetreffende social media platform te raadplegen.

Welke rechten heb ik als Betrokkene?

Alvero vindt het belangrijk dat uw Persoonsgegevens juist en up-to-date zijn. Op grond van de privacywetgeving heeft u als Betrokkene:

 • recht op inzage in de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op rectificatie van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • in bepaalde gevallen waarin de wet voorziet, zoals wanneer u meent dat de verwerking niet langer noodzakelijk of (anderszins) onrechtmatig is, recht op verwijdering van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • onder bepaalde omstandigheden, recht op beperking van de verwerking van de Persoonsgegevens die wij van en/of over u hebben;
 • recht op overdracht van uw gegevens (als wij de Persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming).

Als u één van de bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kunt u contact opnemen met Saskia Bos via onderstaande contactgegevens.

Waar kan ik terecht met vragen, opmerkingen en/of klachten?

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft over deze Privacy Policy of de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, een van bovengenoemde verzoeken wenst te doen of een klacht heeft over de wijze waarop wij uw Persoonsgegevens verwerken, neem dan contact met ons op. Dit kan per e-mail via: [email protected] of telefonisch via: 0162-447337. Wij streven ernaar uw verzoek binnen vier weken na ontvangst op uw bericht, verzoek of klacht te reageren.

Mocht de wijze waarop wij een klacht hebben afgehandeld onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen en/of bent u ontevreden met de wijze waarop Alvero uw Persoonsgegevens verwerkt, dan kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en daar een klacht indienen (hierna: “AP”). De AP houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving.

Kan deze Privacy Policy worden gewijzigd?

Deze Privacy Policy kan door ons worden gewijzigd. Zulke gewijzigde voorwaarden zijn van kracht vanaf het moment dat deze worden weergegeven op de Website. Wij adviseren u daarom regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen. Ook kunnen we u over wijzigingen informeren via onze nieuwsbrieven.

Cookies

Om u inzicht te kunnen geven in alle cookies die Alvero op uw (mobiele) apparaat plaatst, maakt Alvero gebruik van een Cookiebot. In onze Cookie Policy – te vinden op https://www.alvero.nl/nl/privacy-verklaring-cookiebeleid – kunt u alle informatie vinden met betrekking tot de cookies die Alvero plaatst en kunt u uw toestemming daaromtrent wijzigen.

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services. U gaat akkoord met onze cookies als u onze website blijft gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken.

Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven.

Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken.

Uw toestemming geldt voor de volgende gebieden: www.alvero.be, www.alvero.fr, www.alvero.de, www.alvero.nl

Uw huidige stand: Alles toestaan. 

Uw toestemming ID: cLh38GyUIfbl9R+BCjFm5Dz+yxaY9MR8VFIRfyGUgNQ2xf7epZELnA==Datum van toestemming: vrijdag 28 oktober 2022 om 15:59:08 CEST

Verander uw toestemming  |  Instemming intrekken

 

Cookieverklaring laatst bijgewerkt op 17-10-2022 door Cookiebot:

Noodzakelijk (29)

Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType

__cf_bm [x2]fonts.net
VimeoDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.1 dagHTTP Cookie

acalltracker [x2]AdcallsDeze cookie is nodig voor de call-trackingfunctionaliteit die wordt gebruikt door de website-exploitant - De cookie stelt een ID in voor de specifieke bezoeker, waardoor het ondersteuningsteam/helpdesk van de website de bezoeker kan herkennen bij een hulpvraag, en de navigatie van de bezoeker op de website kan inzien.29 dagenHTTP Cookie

acalltrackerreferrer [x3]Adcalls
www.alvero.de
www.alvero.frGebruikt om de efficiëntie van de marketinginspanningen van de website te meten - De cookie wordt gebruikt om de conversie tussen websitemarketing en telefonische respons te meten.1 dagHTTP Cookie

CONSENT [x2]Google
YouTubeGebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.2 jaarHTTP Cookie

CookieConsent [x4]CookiebotSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein1 jaarHTTP Cookie

cookieconsent_marketing [x4]Alvero
GoogleGebruikt om te detecteren of de bezoeker de marketingcategorie in de cookie-banner heeft geaccepteerd. Deze cookie is nodig voor GDPR-naleving van de website.1 jaarHTTP Cookie

cookietest [x4]Alvero
LeadinfoDeze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker in het daarvoor bestemde vak toestemming voor cookies heeft gegeven.SessionHTTP Cookie

li_gcLinkedInSlaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein179 dagenHTTP Cookie

rc::aGoogleDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.PersistentHTML Local Storage

rc::cGoogleDeze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots.SessionHTML Local Storage

SSESS# [x4]Alvero
www.alvero.de
www.alvero.frIn afwachting23 dagenHTTP Cookie

test_cookieGoogleGebruikt om te controleren of de browser van de gebruiker cookies ondersteunt.1 dagHTTP Cookie

Voorkeuren (5)

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType

CookieConsentBulkSetting-#CookiebotSchakelt cookie-toestemming in voor meerdere websitesPersistentHTML Local Storage

lang [x2]LinkedInOnthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalversie van een websiteSessionHTTP Cookie

twk_idm_key [x2]Alvero
Tawk.toHiermee kan de website de bezoeker herkennen om de chatfunctie te optimaliseren.SessionHTTP Cookie

Statistieken (63)

Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType

_clckMicrosoftVerzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen.1 jaarHTTP Cookie

_clskMicrosoftRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.1 dagHTTP Cookie

_cltkMicrosoftRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.SessionHTML Local Storage

_ga [x4]Alvero
GoogleRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.2 jaarHTTP Cookie

_ga_# [x4]Alvero
GoogleVerzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics.2 jaarHTTP Cookie

_gat [x4]Alvero
GoogleGebruikt door Google Analytics om verzoeksnelheid te vertragen1 dagHTTP Cookie

_gid [x4]Alvero
GoogleRegistreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.1 dagHTTP Cookie

_hjAbsoluteSessionInProgress [x4]Alvero
HotjarDeze cookie wordt gebruikt om bij te houden hoe vaak een website door verschillende bezoekers wordt bezocht – dit wordt gedaan door de bezoeker een willekeurige ID toe te wijzen, zodat dezelfde bezoeker niet twee keer wordt geteld.1 dagHTTP Cookie

_hjFirstSeen [x4]Alvero
HotjarDeze cookie wordt gebruikt om vast te stellen of de bezoeker de website eerder heeft bezocht, of dat hij of zijn een nieuwe bezoeker is op de website.1 dagHTTP Cookie

_hjIncludedInPageviewSample [x4]Alvero
HotjarBepaalt of de navigatie van de gebruiker moet worden geregistreerd in een bepaalde tijdelijke statistische aanduiding.1 dagHTTP Cookie

_hjIncludedInSessionSample [x4]Alvero
HotjarRegistreert gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Dit wordt gebruikt voor interne analyse en optimalisatie van de website.1 dagHTTP Cookie

_hjRecordingLastActivity [x4]Alvero
Hotjar
www.alvero.frStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.SessionHTML Local Storage

_hjSession_# [x4]Alvero
HotjarVerzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.1 dagHTTP Cookie

_hjSessionUser_# [x4]Alvero
HotjarVerzamelt statistieken over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn gelezen.1 jaarHTTP Cookie

_hjTLDTest [x4]Alvero
HotjarDe cookie wordt gebruikt om de SEO-ranking voor de huidige website te detecteren - Deze service maakt deel uit van een externe statistieken- en analyseservice.SessionHTTP Cookie

AnalyticsSyncHistoryLinkedInGebruikt in verband met gegevenssynchronisatie met externe analyseservice-partijen.29 dagenHTTP Cookie

c.gifMicrosoftVerzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen.SessionPixel Tracker

CLIDMicrosoftVerzamelt gegevens over de navigatie en het gedrag van de bezoeker op de website - Dit wordt gebruikt om statistische rapporten en heatmaps voor de website-eigenaar samen te stellen.1 jaarHTTP Cookie

collectGoogleGebruikt om gegevens naar Google Analytics te verzenden over het apparaat en het gedrag van de bezoeker. Traceert de bezoeker op verschillende apparaten en marketingkanalen.SessionPixel Tracker

hjViewportId [x4]Alvero
Hotjar
www.alvero.frStelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen.SessionHTML Local Storage

ln_orLinkedInRegistreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.1 dagHTTP Cookie

TawkConnectionTime [x2]Alvero
Tawk.toHiermee kan de website de bezoeker herkennen om de chatfunctie te optimaliseren.SessionHTTP Cookie

vuidVimeoVerzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen.2 jaarHTTP Cookie

Marketing (53)

Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType

_gac_UA-# [x3]GoogleSlaat informatie op over advertentiecampagnes van Google Adwords om gerichte advertenties aan de bezoeker te tonen.3 maandenHTTP Cookie

_gcl_au [x4]Alvero
GoogleGebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.3 maandenHTTP Cookie

_gcl_aw [x3]GoogleWordt gebruikt om de efficiëntie van de advertentie-inspanningen van de website te meten door gegevens te verzamelen over de conversieratio van de website-advertenties op meerdere websites.3 maandenHTTP Cookie

_hjRecordingEnabled [x4]Alvero
Hotjar
www.alvero.frDeze cookie wordt gebruikt om de bezoeker te identificeren en de relevantie van advertenties te optimaliseren door het gedrag van de bezoeker op meerdere websites te verzamelen – deze uitwisseling van bezoekersgegevens wordt normaal gesproken verzorgd door een extern datacentrum of advertentie-uitwisseling.SessionHTML Local Storage

_uetsid [x2]MicrosoftGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.1 dagHTML Local Storage

_uetsid_exp [x2]MicrosoftBevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.PersistentHTML Local Storage

_uetvid [x2]MicrosoftGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.1 jaarHTML Local Storage

_uetvid_exp [x2]MicrosoftBevat de vervaldatum voor de cookie met bijbehorende naam.PersistentHTML Local Storage

ads/ga-audiencesGoogleUsed by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites.SessionPixel Tracker

ANONCHKMicrosoftRegistreert gegevens over bezoekers die meerdere bezoeken brengen en op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de efficiëntie van advertenties op websites te meten.1 dagHTTP Cookie

bcookieLinkedInGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.1 jaarHTTP Cookie

bscookieLinkedInGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.1 jaarHTTP Cookie

IDEGoogleGebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren en te rapporteren na het bekijken of klikken op een van de advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.1 jaarHTTP Cookie

lidcLinkedInGebruikt door de sociale netwerkdienst, LinkedIn, voor het volgen van het gebruik van embedded services.1 dagHTTP Cookie

MUID [x2]MicrosoftVeel gebruikt door Microsoft als een unieke gebruikers-ID. De cookie maakt het volgen van gebruikers mogelijk door de ID in veel Microsoft-domeinen te synchroniseren.1 jaarHTTP Cookie

pagead/1p-conversion/#GoogleVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.SessionPixel Tracker

pagead/1p-user-list/#GoogleWordt gebruikt om bij te houden of de bezoeker interesse heeft getoond in specifieke producten of evenementen op meerdere websites en detecteert hoe de bezoeker tussen sites navigeert - Dit wordt gebruikt voor het meten van advertentie-inspanningen en vergemakkelijkt de betaling van verwijzingskosten tussen websites.SessionPixel Tracker

pagead/landing [x2]GoogleVerzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.SessionPixel Tracker

pagead/viewthroughconversion/1006892247GoogleIn afwachtingSessionPixel Tracker

pagead/viewthroughconversion/1046386631GoogleIn afwachtingSessionPixel Tracker

pagead/viewthroughconversion/665342934GoogleIn afwachtingSessionPixel Tracker

pagead/viewthroughconversion/726661829GoogleIn afwachtingSessionPixel Tracker

SMMicrosoftRegistreert een uniek ID die het apparaat van de gebruiker identificeert tijdens terugkerende bezoeken op websites die hetzelfde advertentienetwerk gebruiken. De ID wordt gebruikt om gerichte advertenties toe te staan.SessionHTTP Cookie

SRM_BMicrosoftGebruikt om de interactie van de bezoeker met de zoekfunctie van de website te volgen. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om de bezoeker relevante producten of diensten te tonen.1 jaarHTTP Cookie

UserMatchHistoryLinkedInGebruikt om bezoekers op meerdere websites te volgen, om relevante advertenties te presenteren op basis van de voorkeuren van de bezoeker.29 dagenHTTP Cookie

VISITOR_INFO1_LIVEYouTubeProbeert de bandbreedte van gebruikers te schatten op pagina's met geïntegreerde YouTube-video's.179 dagenHTTP Cookie

YSCYouTubeRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.SessionHTTP Cookie

yt.innertube::nextIdYouTubeRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.PersistentHTML Local Storage

yt.innertube::requestsYouTubeRegistreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien.PersistentHTML Local Storage

ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEYYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage

yt-remote-cast-availableYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

yt-remote-cast-installedYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

yt-remote-connected-devicesYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage

yt-remote-device-idYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoPersistentHTML Local Storage

yt-remote-fast-check-periodYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

yt-remote-session-appYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

yt-remote-session-nameYouTubeBewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-videoSessionHTML Local Storage

Niet geclassificeerd (9)

Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

NaamAanbiederDoelVervaltermijnType

cookieconsent_statistics_blockAlveroIn afwachting1 jaarHTTP Cookie

QVpagesViewed [x4]Alvero
GoogleIn afwachtingSessionHTML Local Storage

QVsessionStart [x4]Alvero
GoogleIn afwachtingSessionHTML Local Storage